Voksenhold

Teaterbutikken voksenhold er for elever i alderen 18-22 år. Voksenholdet har ugentlig træning om mandagen kl. 18:00-21:00. Holdets aktiviteter afhænger af elevsammensætningen, men der stiles mod at skabe og afvikle minimum én forestilling pr. år.

Teaterbutikkens voksenhold er dels et fortsætterhold, for elever som har gået på ungdomsholdet, men optager også meget gerne nye elever. 

Det er ikke en forudsætning at have teatererfaring for at gå i Teaterbutikken. Derimod er det vigtigt at have lyst til at deltage aktivt sammen med andre unge i træning og skabelse af scenisk materiale til vores forestillinger, da disse skabes og produceres ud fra elevernes egne ideer.

Holdets aktiviteter afhænger af elevsammensætningen og dennes ønsker og behov og planlægges af holdets faste undervisere. Der arbejdes målrettet mod at give eleverne værktøjer til senere egenproduktion, samtidig med at der skabes forestillinger i Teaterbutikkens regi.

Praktisk

Der er fast ugentlig træning mandage kl. 18.00-21.00. Dertil kommer øveweekender og forestillingsperiode.

Tilmelding og kontingent

For at få tilbudt en plads, skal eleven stå på vores venteliste og have bopæl i Københavns Kommune. Eleven kan gå på voksenholdet til og med sit 22. år. 
Optag på voksenholdet sker primært inden opstarten i august.

Har du spørgsmål vedr. voksenholdet er du velkommen til at skrive til Vanessa på teaterbutikken@kk.dk