Ungdomshold

Teaterbutikkens ungdomshold er for elever i alderen 14-18 år. Ungdomsholdet har ugentlig træning om onsdagen kl. 18:00-21:00, en studietur og ca. 2 forestillingsproduktioner årligt.

I ungdomsgruppen undervises der i scenekunst i bredeste forstand og vi lægger vægt på, at teater er et håndværk. Vi leger, improviserer, laver stemmetræning, arbejder med kropssprog, leger med rekvisitter og arbejder med tekster. Der arbejdes både individuelt, i par og i grupper. Vi bestræber os på at undervise i det traditionelle teaters teknikker, samt den mere moderne performative og publikumsinddragende scenekunst.

Det er ikke en forudsætning at have teatererfaring for at gå i Teaterbutikken. Derimod er det vigtigt at have lyst til at deltage aktivt sammen med andre unge i træning og skabelse af scenisk materiale til vores forestillinger, da disse skabes og produceres ud fra elevernes egne ideer. 

Praktisk

Der er plads til 30 elever i ungdomsgruppen. Undervisningen følger skoleåret og starter op i august og afsluttes i juni. 

Holdet modtager undervisning om onsdagen kl. 18.00 - 21.00, samt nogle på forhånd planlagte øveweekender og forestillingsperioder.

Tilmelding og betaling

For at få tilbudt en plads, skal eleven stå på vores venteliste og have bopæl i Københavns Kommune. Eleven kan gå i ungdomsgruppen til og med sit 18. år. 
Optag i ungdomsgruppen sker primært inden opstarten i august.

Det koster 825 kroner pr. halvår at gå i ungdomsgruppen i Teaterbutikken. Kontingent betales forud pr. 1. august samt pr. 1. januar.

Forestillinger

Teaterbutikkens hensigt med forestillingsarbejdet er, at skabe oplevelser for eleverne, hvor de, i et forpligtende fællesskab, har mulighed for at afsøge teatrets traditionelle og skæve vinkler. Sammen søger vi at sprænge grænserne og eksperimentere med genre, form og udtryk. 

Teaterbutikken forestillinger bliver skabt gennem en devising proces i et tæt samarbejde med eleverne.

Labyrintforestilling

Labyrintforestillingen er en vandreforestillingen, hvor publikum bevæger sig i - og rundt om vores gamle hus. Undervejs møder de elever fra børne- og ungdomsholdet, som præsenterer forskellige korte scener, som alle bevæger sig omkring samme tematik. Eksempelvis har klimaforandringer, solsystemet og 1800-tallets børneliv tidligere været under behandling som fælles tematisk omdrejningspunkt.

Labyrintforestillingen har tradionelt været placeret i ugen inden efterårsferien, hvor der spilles forestilling alle dage mandag-fredag.

Ungdomsgruppens forestilling

Ungdomsgruppens årlige forestilling planlægges og skabes i tæt samarbejde med eleverne. Der er fokus på, at forestillingens tematik har relevans og aktualitet for eleverne, hvorfor de også inddrages i videst mulige omfang. Forestillingen iscenesættes af holdes to faste undervisere.

Produktionen foregår på det ugentlige hold, om onsdagen, samt på 2-3 øveweekender. Forestillingen spilles i én uge.

Andre aktiviteter

Der tilbydes løbende ekstra undervisning for ungdomsgruppen i form af workshops fordelt på én eller flere dage.

Teaterbutikken afholder sommerfest, som afslutning på året, hvor ungdomsgruppen deltager. Derudover er der tradition for at ungdomsgruppen arrangerer deres egen julefrokost.

Ungdomsgruppens elever inviteres årligt til at deltage på en studietur til Berlin, hvor der hentes inspiration gennem det aktuelle kulturliv. Ungdomsgruppen har desuden samarbejdsaftaler med andre teatergrupper for unge i Berlin om udveksling af workshops, forestillingsvisninger mv. 
Der har de seneste år været en egenbetaling på ca. 2000 kr. pr. person, ved deltagelse på studieturen, men den årlige pris må forventes at variere.