Børnehold

Teaterbutikkens børnegruppe er for elever i alderen 10-14 år / 4.-7. klasse. Der er undervisning mandag-torsdag kl. 15:30 - 18:00 samt fredag kl. 15:30-17:00. Børneholdene producerer årligt 2-3 forestillinger

Gennem holdundervisning, kreative processer og forestillingsarbejde erhverver Teaterbutikkens elever sig en bred vifte af skuespiltekniske redskaber og en æstetisk fornemmelse for dét at skabe deres eget teater. De styrkes i en bred forståelse for teatret og dets virkemidler – og i dét at være selvstændigt skabende – både enkeltvis og i gruppe. 

Det er Teaterbutikkens erfaring, at arbejdet med teater giver eleverne sociale muligheder og anderledes, spændende kommunikative udtryksformer til at gengive de tanker, ideer, billeder og historier, som ligger dem på sinde. Derigennem får de mulighed for at skabe og styrke deres egen identitet og selvværd. - Og netop derfor er det et af Teaterbutikkens vigtigste mål, at børnene selv fortæller deres historier!

Praktisk

Der er 60 børn i Børnegruppen og ca. 20 børn på hvert hold. De fleste elever vælger at gå på hold 1-2 faste dage om ugen. 

På produktionsholdene laves der grundtræning og undervises bredt indenfor teater- og skuespilfaget. I løbet af året skal I forvente ekstra tid til prøve og forestillingsforløb. Her vil eleverne skulle møde flere dage og aftener samt evt. en weekend i Teaterbutikken.

Teaterbutikken har åbent alle hverdage: Mandag - torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag kl. 14:00-17.00

Tilmelding og betaling

Det koster 600 kroner om måneden at gå i børnegruppen i Teaterbutikken. Betalingen sker månedsvis forud, den 1. i hver måned, 11 måneder om året. Juli er betalingsfri måned. Der kan søges om friplads ved tilmelding.​

For at blive indmeldt i børnegruppen skal dit barn skal være fyldt 10 år eller gå i 4. klasse. Dit barn kan gå i børnegruppen til og med 7. klassetrin.

Forestillinger

Teaterbutikkens hensigt med forestillingsarbejdet er, at skabe oplevelser med eleverne, hvor de i et forpligtende fællesskab har mulighed for at afsøge teatrets traditionelle og skæve vinkler. Sammen søger vi at sprænge grænserne og eksperimentere med genre, form og udtryk.

Teaterbutikken forestillinger bliver skabt gennem en devising proces i et tæt samarbejde med eleverne.

​Labyrintforestilling

​Labyrintforestillingen er en vandreforestillingen, hvor publikum bevæger sig i - og rundt om vores gamle hus. Undervejs møder de elever fra børne- og ungdomsholdet, som præsenterer forskellige korte scener, som alle bevæger sig omkring samme tematik. Eksempelvis har klimaforandringer, solsystemet og 1800-tallets børneliv tidligere været under behandling som fælles tematisk omdrejningspunkt.

Labyrintforestillingen har tradionelt været placeret i ugen inden efterårsferien, hvor der spilles forestilling alle dage mandag-fredag.

Fællesforestilling

​Fællesforestillingen er børneholdenes store opsætning, hvor alle børn på alle hold deltager. Det vil sige at det er en produktion med op mod 60 skuespillere. 

Forestillingens tilblivelsesproces strækker sig fra research til den færdige produktion og eleverne søges inkluderet i så mange aspekter, som overhovedet muligt. Holdene arbejder individuelt med et fælles tema, mens lærerne koordinerer indbyrdes for at skabe 'en rød tråd'. Trådene samles ved en række fællesprøver, hvor alle hold deltager.

Fællesforestillingen spilles 10 gange over en spilleperiode på cirka 14 dage.

Andre aktiviteter

Gennem året findes og opstår en del andre aktiviteter i huset. Vi har tradition for at afholde eksempelvis julefest, fastelavnsfest og sommerfest.

Når det er muligt og giver mening kan vi bruge undervisningstiden på ture ud af huset, på museer eller andre steder som kan inspirere os i det aktuelle arbejde. Der vil også ind imellem blive arrangeret fælles ture i teatret eller lignende.

​Hvis man har lyst til at modtage mere undervisning, end den man får på produktionsholdene, kan man deltage på et temahold. Temahold er af kortere varighed og omhandler en bestemt tematik, som man går i dybden med. Man kan ikke gå på et temahold og et produktionshold samme dag, da undervisningstiden for de to hold overlapper. 
I skoleåret 23/24 er det muligt at tilmelde sig følgende to temahold:
Onsdag kl. 15.00-16.30: Maskehold
Fredag kl. 15.30-16.45: Festivalhold
På maskeholdet undervises der i maskeskuespil og man laver egne masker. 
På festivalholdet arbejdes der med at lave en gadeteaterforestilling, som muligvis skal spille i København og Aalborg i sommeren 2024.