Sans!

2-dages projekt for 6.-10. klasse

I dette klasseprojekt skal vi undersøge hvordan vi, gennem vores 5 sanser: smags-, lugte-, føle-, høre- og synssansen, kan skabe små en-til-en-oplevelser for hinanden gennem alle sanserne. 

Klasseprojektet Sans! inviterer eleverne til, gennem leg og kreativitet, at blive mere opmærksomme på omgivelserne og hinanden.

Først arbejder vi sammen i den store gruppe med en bevidstgørelse af sanserne og med øvelser som skærper koncentrationen og opmærksomheden.

Derefter deles eleverne ind i mindre grupper, hvor de bliver præsenteret for redskaber til at skabe små “miniperformances” med målet at skabe en sensorisk og immersiv teateroplevelse for en eller et lille antal publikummere.

Tid og sted:

kl. 09:00 - 13:00 i Teaterbutikken, Staldgade 37, 1669 København V.

Mulige datoer for projektet:

Uge 37 i 2023 (OPTAGET)
tirsdag 12. og onsdag 13. september

Uge 38 i 2023
onsdag 20. september og torsdag d. 21. september

Uge 47 i 2023
tirsdag 21. og onsdag 22. november

Uge 48 i 2023
tirsdag 28. og onsdag 29. november

Undervisere:

Amalie Ulla Pontoppidan Witt og Sara Skei Munkner