Praktiske oplysninger

Her kan du læse mere om hvorfor vi laver Åben Skole projekter i Teaterbutikken, hvordan det foregår og hvad vi forventer af de deltagende klasser

Hvorfor teater?

Teater er et stort og rigt fagområde, som kan styrke elevernes alsidige udvikling, sociale kompetencer, klassefællesskab og trivsel. Det er sjovt og givende at lave teater fordi vi gennem lege tog øvelser styrker og udvider elevernes oplevelser af verden, os selv og hinanden.

Åben Skole projekter i Teaterbutikken ledes af erfarne undervisere, der er vant til at planlægge og gennemføre dynamiske og æstetiske læringsprocesser med elever i alle aldre. Vi sætter en ære i, at skabe gode etiske rammer, sunde læringsmiljøer og spændende fordybelsesrum.

Hvad forventer vi af jer?

Teaterbutikkens Åben Skole projekter er gratis at deltage i for folkeskoler i Københavns Kommune. Projekterne afholdes på jeres skole eller i Teaterbutikken og skolerne bekoster kun udgifter til transport af elever og lærere til og fra Teaterbutikken.

Når en klasse deltager i et projekt skal klassen ledsages af to lærere, som kender klassen godt, og som følger projektet fra start til slut. Den teaterpædagogiske proces er både tiltænkt eleverne og deres lærere, hvorfor det er vigtigt, at der er kontinuitet i lærerdeltagelsen. I en nødsituation, hvis en elev fx skal følges hjem, skal skolen selv sørge for backup.

Teater er “alvorlig leg” og bygger på fællesskab. Teaterarbejdet kan komme tæt på følelser og privatliv, og da vi ønsker at skabe den bedst mulige oplevelse for den enkelte elev og hele klassen er det nødvendigt at vi ved, hvis eleverne, individuelt eller som klasse, står i udfordrende situationer.

Vi anbefaler derfor, at skolen og projektets lærere tager kontakt til hinanden inden projektet for at forventningsafstemme og afklapse projektets muligheder. Her skal Teaterbutikken informeres om eventuelle udfordringer i klassen og hos enkelte elever.

Hvordan ansøger I?

Ansøg ved at sende en kort motiveret ansøgning til teaterbutikken@kk.dk med information om:

  • Hvilket Åben Skole projekt I ønsker
  • Skolens navn
  • Klasse
  • Antal elever i klassen
  • Navn, email og telefonnummer på ansvarlig lærer