Naturens Stemmer

3-dages projekt for 2.-6. klasse

I klasseprojektet Naturens Stemmer forvandler vi os til planter, dyr og svampe og skaber på den måde større forståelse og omsorg mellem mennesker og alle de arter, vi deler planeten med.

Projektet udforsker hvilke arter, der lever i lokalområdet: hvordan ser de ud, bevæger sig, opfører sig? Hvad har de brug for, og hvad ville de sige til menneskene hvis de kunne?

Hver elev vælger en art at forvandle sig til gennem fantasi, leg, teater, dans, bevægelse, lyd, masker og spoken word. Vi slutter forløbet med små visninger der giver naturen stemmer. 

Forløbet øger elevernes forståelse for alvoren af klima- og biodiversitetskriserne, og aktiverer samtidig fantasien til at spekulere over, hvordan vi kunne skabe et artsrigt og omsorgsfuldt samfund.

Klasseprojektet udvikles i samarbejde med Becoming Species, som er et aktivistisk performancekollektiv der arbejder for at øge forståelsen og forbindelsen mellem alle arter.

Tid og sted:

kl. 09:00 - 13:00
Første dag er vi på jeres skole og i skolens lokalområde. De to sidste dage er vi i Teaterbutikken, Staldgade 37, 1669 København V.

 

Datoer:

Uge 23 i 2025
Mandag d.2.- onsdag d.4.juni

Uge 24 i 2025
Tirsdag d.10.- torsdag d.12.juni

Uge 25 i 2025
Mandag d.16.- onsdag d.18.juni

 

Undervisere:

2 undervisere fra Becoming Species