Klasseværelset

2-dages projekt for 6.-10. klasse

I KLASSEVÆRELSET undersøger og udfordrer eleverne hverdagen i klasseværelset for en stund. Vi stiller skarpt på de stemninger, vaner, situationer og fysiske muligheder der er i netop jeres klasse.

Hvordan kan vi bruge rummet, stole og borde på nye kreative måder? Hvilke stemninger, situationer, ritualer og hierarkier oplever eleverne i hverdagen?

Ud fra typiske bevægelsesmønstre og scenarier i klassen, udvikler vi dramatisk og koreografisk materiale. Sammen med øvelser fra fysisk teater og moderne cirkus skaber vi små visuelle fortællinger som bliver til en lille visning i slutningen af projektet.

Igennem den kunstneriske proces reflekterer klassen i fællesskab over deres fælles hverdag. Ved at se på det vante rum og hinanden i et nyt og legende perspektiv, åbnes der muligheder for at agere anderledes i hverdagen, bryde nogle mønstre og relatere til hinanden på nye måder – og vender klasseværelset på hovedet.
 

Tid og sted:

kl. 09:00 - 13:00 i Teaterbutikken, Staldgade 37, 1669 København V.

Mulige datoer for projektet:

Alle projekter er pt. fordelt. Det er muligt, at blive skrevet på venteliste ved at kontakte os på teaterbutikken@kk.dk.

Uge 10 i 2024 (OPTAGET)
tirsdag 5. marts og onsdag 6. marts

Uge 11 i 2024 (OPTAGET)
tirsdag 12. marts og onsdag 13. marts

Uge 12 i 2024 (OPTAGET)
tirsdag 19. marts og onsdag 20. marts

Undervisere:

Stine Eva Jørgensen og Josephine Wulff Randrup