Om Teaterbutikken

Teaterbutikken har mange års erfaring med fokus på at anerkende børnenes egen idérigdom og kreativitet.

Teaterpædagogisk arbejde

Arbejdet med teater

Her i Teaterbutikken har vi erfaring med hvordan arbejdet med teater giver eleverne sociale muligheder og anderledes, spændende kommunikationsformer til at udtrykke deres tanker, ideer og historier. Derigennem får eleverne mulighed for at skabe og styrke deres egen identitet og selvværd.

Når vi producerer forestillinger anvender vi metoden ’devising’. ’Devising’ indebærer at eleverne er med i skabelsesprocessen ved at bidrage med ideer, tekster, konkrete scener mv. og generelt at eleverne inddrages i et så stort omfang som muligt. Processen ledes af underviserne i fællesskab, og underviserne tager ansvar for at skabe de rammer, som understøtter den enkelte elevs udvikling og behov.  

Vi arbejder meget bevidst med eleverne som et ensemble. Dette betyder at eleverne er et fællesskab af skuespillere, der ikke blot samles om et projekt - men hvor selve det at samarbejde og at kende hinanden på tværs af alder, køn, tilhørsforhold mv. ses som en værdi, der bidrager til det kunstneriske.

Forestillinger skabes gennem en vekselvirkningen mellem elever og undervisere, hvor tematikker og rammer kommer fra de voksne, mens indholdet skabes af eleverne. Vi griber deres interesser og skruer på de forskellige kreative parametre som gør det scene-egnet. 

Teaterarbejde generelt, og især disse arbejdsmetoder, inddrager i høj grad den enkelte elev.  Vi er  opmærksomme på at eleverne kan ende i sårbare situationer, og lærer dem derfor om grænsesætning i teaterarbejdet og forskellen på det private og personlige, så de kan passe på sig selv. 

Det vigtigste i teaterarbejdet er at have noget på hjerte og en historie, der bare må fortælles – og det har de fleste mennesker, når der gives mulighed og plads til at udtrykke sig. 

Det sociale og vennerne

Teaterbutikkens uhøjtidelige sociale omgangstone, samt tilgang til eleverne som ligeværdige med underviserne, skaber tilhørsforhold, stolthed og ejerskab for eleverne. Derudover italesætter og håndhæver vi et arbejdsrum, hvor eleverne samarbejder med alle på sit hold, i stedet for at de indbyrdes fokuserer på dem, som de har formet et særligt venskab med udenfor undervisningen. 

Der kan være mange grunde til at en elev går i Teaterbutikken. Men de hyppigste er det sociale og/eller det faglige. Nogle vil gerne arbejde med teater på længere sigt, og andre kan bare godt lide den måde man er sammen på i Teaterbutikken. I Teaterbutikken omfavner vi begge grunde til at gå her. 

Elevernes forældre giver udtryk for at de igennem deres børn oplever Teaterbutikken som et trygt fristed, hvor man kan lege og har mindre fokus på at passe ind i forskellige kasser. 

Vores traditioner

Fastelavnsfest:

Hvert år holder vi en fastelavnsfest, hvor alle kommer i fantasifulde udklædninger og slår katten af tønden.

Juleafslutning

Hvert år holder vi juleafslutning med jule- og gavelege. 

Sommerfest:

Året afsluttes med en fest for alle elever, som også indeholder en markering af overgangen fra børne- til ungdomsgruppe, for de elever som skal rykke op efter sommerferien.

Teaterfestivaler, events mv.:

Teaterbutikken har tidligere været på teaterfestivaler verden over. Alt efter økonomi og øvrige aktiviteter forsøger vi at komme afsted, når det er muligt. Vi engagerer os derudover i lokale arrangementer og inviteres ofte til deltagelse ved diverse festivaler og events i København.

Forestillinger:

Vi producerer årligt 2-3 store forestillinger med eleverne.

 

Derudover er vi altid åbne overfor nye spontane ideer, workshops, teaterture ud af huset, ​besøg på museer for at indhente inspiration osv.